Dlaczego ceny opakowań idą w górę, a terminy dostaw się wydłużają?

Ceny tworzyw sztucznych osiągnęły w ostatnim czasie rekordy. Zamykanie kolejnych gospodarek na początku pandemii spowodowało spadek cen surowców bazowych oraz ich pochodnych. Z kolei od jesieni ceny zaczęły iść w górę, by w ciągu zaledwie kilku tygodni zbliżyć się do najwyższych w dziejach.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele:

  • zwiększone koszty transportu,
  • zerwane łańcuchy dostaw,
  • zamykanie przez państwa różnych gałęzi gospodarki.

Produkcja tworzyw sztucznych

Jedna z przyczyn skoku cen związana jest ze zmniejszeniem zapotrzebowania na paliwa (głównie lotnicze), przez co wiele rafinerii ograniczyło skalę produkcji. Spowodowało to mniejszą produkcję substancji, z których wytwarza się plastiki. Jednoczenie popyt na plastik nie spadł, a od jesieni 2020 roku stale rośnie.

Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że European Plastics Converters (EuPC), organizacja zrzeszająca przetwórców tworzyw sztucznych, wystosowała do Ursuli von der Leyen, szefowej KE, i Thierry’ego Bretona, komisarza ds. rynku wewnętrznego list, w którym opisuje wielkie problemy z dostępem do tworzywa i coraz dłuższe zastoje w dostawach.

Problemy z dostawami ma 90% producentów opakowań z plastiku. Dotyczy to zarówno wytwórców opakowań z PET, jak i PE oraz PP. Kłopotów nie unikają również producenci, którzy wykorzystują ABP, PVC i PS.

Cena opakowania w nawet 75% to cena tworzywa, dlatego każda zmiana jest odczuwalna niemal natychmiast.

Zespół Centrum Opakowań stara się utrzymać ceny oferowanych przez nas produktów na niezmienionym poziomie. Niestety nie zawsze jest to możliwe i wzrost cen również u nas stał się widoczny.

Wzrost cen transportu – przyczyny

Sprzęt

Dezorganizacja łańcuchów logistycznych spowodowała gwałtowny wzrost kosztów transportu oraz znacząco wydłużyła czas oczekiwania. Przede wszystkim odczuwalny jest brak kontenerów, które wyjeżdżają z Chin, ale ze względu związane z pandemią powody nie mogą wrócić.

Covid – 19

W ostatnich tygodniach obserwuje się wzrost zachorowań na COVID-19 w Chinach. Najpierw pogorszenie miało miejsce na południu

kraju, potem w ważnej dla transportu prowincji Jiangsu, by w tym tygodniu wykryć nowe ognisko w porcie Ningbo. W Chinach bardzo poważnie podchodzi się do każdego takiego przypadku, najczęściej zamykając całe miasta/terminale. To przede wszystkim paraliżuje prace portów morskich.

Pogoda

Lipiec tego roku to czas, kiedy zarówno w Europie jak i w Chinach wystąpiły ogromne powodzie. Niestety bardzo mocno wpłynęły one na pracę terminali kolejowych na obu kontynentach, utrudniając sprawną rotację sprzętu między Azją a Europą. Jednocześnie w samych Chinach również wiele pociągów nie wyjeżdżało zgodnie z rozkładem i/lub musiało jechać okrężnymi trasami.

W tej trudnej sytuacji staramy się negocjować jak najkorzystniejsze ceny z producentami i oferować swoim klientom najlepsze warunki na rynku, jednak wzrost cen jest nieunikniony. Pracujemy również nad nowym systemem, który pozwoli maksymalnie zmniejszyć przerwy w dostawach opakowań, abyście mogli mieć do nich stały dostęp.

W związku z sytuacją zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na konkretne produkty z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem !

Na poniższej grafice można zaobserwować jak wyraźnie wzrosły ceny transportu z Chin.