Krótki przewodnik po opakowaniach ekologicznych.

Plastik przyjazny środowisku już dostępny na rynku.

W ostatnim czasie odnotowaliśmy znaczący wzrost zapotrzebowania na wszelkie rodzaje opakowań wykonanych z materiałów ekologicznych. Nie jest istotne, czy jest to spowodowane wzrastającą świadomością, czy podążaniem za trendami – ważne, że jest to dobre dla naszej planety.

Wiele firm kosmetycznych zapragnęło pakować ich produkty do ekologicznych słoików i butelek. Dlatego też kupują opakowania nazwane ekologicznymi, ale nie wiadomo do końca, czy zostało udowodnione, że jest to produkt dobrej jakości i bezpieczny dla środowiska. Kupowanie opakowań od takich firm może być opcją dla start-upów, ale z pewnością nie dla dużych firm. Dlatego też, zanim ktoś zaryzykuje reputacją dążąc do osiągnięcia wizerunku eko-firmy, warto przyjrzeć się temu co znaczy „eko”, „bio” czy „zielone” opakowanie.

Bio plastik

Jest to obecnie coś bardzo popularnego. Bio plastik to polimery wytwarzane z odnawialnych surowców bez ropy naftowej – kukurydzy, cukru, celulozy itd. Są one mniej szkodliwe dla środowiska, ponieważ po pierwsze, są biodegradowalne, a po drugie, są wytwarzane z łatwo odnawialnych materiałów. Znaczek bio produktu zawsze oznacza pochodzenie plastikowego słoika, butelki czy zamknięcia.

Najważniejszą sztuczką w bio opakowaniu jest to, że ilość materiału biodegradowalnego w opakowaniu waha się miedzy 10% a 100% w zależności od modelu.

Plastik biodegradowalny

Materiały biodegradowalne, to takie, które w konkretnych warunkach mogą ulec rozkładowi lub są pochłonięte przez mikroorganizmy. Istnieją dwa rodzaje plastiku biodegradowalnego:

  • Plastik z bio bazą, naturalnie biodegradowalny, który nie wymaga specjalnych warunków do tego.
  • Polimery z bazą z ropy naftowej, z dodatkiem umożliwiającym biodegradację.

Pierwszy rodzaj plastiku jest najbardziej popularnym opakowaniem, w produkcję którego jest inwestowane najwięcej pieniędzy. Oprócz mniejszego wpływu na środowisko sam proces produkcji powoduje dużo mniej szkód dla planety w porównaniu z polimerami z bazą z ropy naftowej.

Kompostowalny plastik

Jest on często mylony z plastikiem biodegradowalnym. Jedynie materiały, które mogą ulec rozkładowi w „dzikiej naturze”, wodzie, CO2, i biomasie w stosunkowo krótkim czasie, bez specjalnych warunków mogą zostać nazwane kompostowalnymi. Niektóry biodegradowalny plastik również może taki być, ale zajmuje mu to wiele więcej czasu aby ulec rozkładowi. Plastik kompostowalny zawsze zawiera materiał biodegradowalny, ale nigdy odwrotnie. Opakowanie kompostowalne jest obecnie najrzadziej spotykane, ale ze względu na wpływ na środowisko jest to najlepsze co można zrobić, więc jest to warte czasu i pieniędzy.

Przetwarzalny plastik

Obecnie 99% plastikowych opakowań jest przetwarzalnych, niezależnie czy są biodegradowalne, kompostowalne, z bio bazą, czy nie. Zwyczajny plastik z bazą z ropy naftowej jest również rozkładalny. Po segregacji plastik jest zmielony, oczyszczony, a następnie użyty ponownie. Dzięki temu procesowi otrzymujemy przetworzony plastik PCR (Post-Consumer Recycled) lub PIR (Post-Industrial Recycled). Jedną z najważniejszych cech recyklingu jest to, że kiedy raz plastik zostanie przetworzony nie może występować w tej samej formie co wcześniej. Przetworzona butelka może być potem ławką w parku albo izolacją, ale nigdy po raz kolejny nie będzie butelką do kosmetyków.

Jak na razie nie wszystkie przetwarzalne opakowania zasługują aby być nazywane „eko”. Nie ważne skąd pochodzi, każdy plastik może być poddany recyklingowi i użyty ponownie. Znaczek „recyklingowany” jest obecnie minimum ekologicznego programu, a nie ważną korzyścią. Innym sposobem zmniejszenia wpływu na środowisko jest niska emisja i konsumpcja elektryczna, niska produkcja materiałów niebędących odpadami lub produkcja połączona z recyklingiem.