Nakrętka HDPE, DIN 18, Kroplomierz

Kroplomierz do precyzyjnego dawkowania produktów, np. olejków i innych kosmetyków.

Glass&Co zaleca KLIENTOWI wykonanie testów we własnym zakresie, by upewnić się, że użyte opakowanie jest właściwe do danego zastosowania.
KLIENT zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie wraz z medium stanowią bezpieczny i zgodny z wymaganiami prawnymi produkt.

18/415
Biały
HDPE Polietylen

Opis

18/415