Pompka do kosmetyków czarna 28/410

Zalecamy KLIENTOWI wykonanie testów we własnym zakresie, by upewnić się, że użyte opakowanie jest właściwe do danego zastosowania.
KLIENT zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie wraz z medium stanowią bezpieczny i zgodny z wymaganiami prawnymi produkt.

PP Polipropylen
28/410
Biały, Czarny

Opis

28/410