PETG

Start / PETG

BF 3324 – Dyspenser PETG typu airless 15 ml

Produkt dostępny na zamówienie

BF 3325 – Dyspenser PETG typu airless 15 ml

Produkt dostępny na zamówienie

BF 3327 – Pojemnik PETG typu airless 30 ml

Produkt dostępny na zamówienie

BF 3328 – Butelka PETG typu airless 30 ml

Produkt dostępny na zamówienie

BF 3331 – Pojemnik PETG typu airless 100 ml

Produkt dostępny na zamówienie

BF 3332 – Butelka PETG typu airless 100 ml

Produkt dostępny na zamówienie